Kaj je coaching?

Verjetno se lahko spomnite določenih trenutkov v svojem življenju, ko ste se počutili izredno kreativne in polni pozitivne energije. Na drugi strani pa imate verjetno tudi izkušnje, ko ste se počutili ujete, ko se niste čutili sposobne sprejemati odločitve ali izvesti določene aktivnosti, ki so se vam zdele pomembne.

Vsak posameznik je lahko kreativen in vsak ima globoko v sebi moč, ki se je morda ne zaveda.

Coaching je oblika učenja, kjer coach v interaktivnem procesu pomaga klientu pri oblikovanju novega načina razmišljanja in osebnem razvoju in ga usmerja v aktivnosti, ki klientu prinašajo največje koristi. V bistvu coaching pomeni peljati nekoga iz izhodiščne točke do ciljne točke, kar je bila zadolžitev kočijažev pred industrijsko revolucijo in dobo avtomobilov. V današnjem kontekstu pa to predstavlja predvsem premik v našem mišljenju, uresničevanju želenih sprememb in našemu napredovanju proti zastavljenim ciljem v zasebnem in poklicnem življenju. Skozi proces coachinga klient izboljša svoje učne sposobnosti, svoje delo ter kakovost svojega življenja.

Pri doseganju čim močnejših, pozitivnih in transformativnih sprememb pri klientu pa coachu lahko pomagajo tudi najnovejša dognanja na področju nevroznanosti, ki preučuje delovanje naših možganov. Pomagajo oblikovati tehnike, ki vplivajo na klientov nezavedni um. S pomočjo različnih NLP tehnik coach pomaga klientu ozavestiti njegovo trenutno nezavedno delovanje na avtopilotu in mu tako ponudi možnost izbire, v katerih situacijah bi svoje vedenje želel spremeniti. S pomočjo različnih NLP tehnik se v naših možganih vzpostavijo nove povezave, ki omogočajo avtomatizacijo novega vedenja, brez da bi morali naše vedenje vedno znova ozaveščati in tako trošiti dragoceno energijo.

Vsaka sprememba se začne najprej v našem razmišljanju, kar vpliva na naša čustva in posledično na naše vedenje. Naše vedenje pa vpliva na doseganje zastavljenih ciljev in uresničevanje naših želja. S pomočjo lastnega miselnega procesa in ob pomoči coacha spoznamo trenutni problem, oblikujemo privlačne cilje, ugotovimo ovire, ki nam trenutno preprečujejo uresničitev ciljev in poiščemo notranje vire, ki jih potrebujemo, da pridemo do želenega stanja.

Prvi zakon kibernetike pravi, da bo element sistema, ki je najbolj prilagodljiv, usmerjal sistem. Enako velja tudi v medsebojnih odnosih. Skozi proces coachinga klient razširi svoj model sveta in tako pridobi več možnosti izbire v posameznih situacijah. Več kot imamo možnosti delovanja, večja je možnost, da dosežemo kar želimo. Več  imamo svobode in večje so možnosti za kakovostno življenje.

Kako poteka coaching?

Na uvodnem srečanju coach in klient identificirata problemsko situacijo, opredelita cilje, oziroma želeno stanje in pripravita izhodišča za pripravo načrta. Uvodno srečanje je brezplačno in neobvezujoče.

Cena osebnega coachinga je 120 EUR na razgovor (45 minut).

Coach in klient se lahko na uvodnem srečanju dogovorita tudi za fiksni znesek paketa. Paket vključuje vse potrebne korake v postopku coachinga do uresničitve želelnih rezultatov. Znesek paketa se določi na podlagi časovnih okvirjev potrebnih za dosego pričakovanih rezultatov. Garancija: plačilo le v primeru uresničitve želenih rezultatov.

Coaching bo izvajal mag. Primož Pogačnik, NLP trener, NLP mojster coach in mediator z dolgoletnimi izkušnjami na področju vodenja.

Lahko pa vas dodamo na seznam brezplačnih coachingov, ki jih organiziramo ob posebnih priložnostih.

Pričakovani rezultati osebnega coachinga:

  • povečali boste svojo učinkovitost in imeli več časa za svoje zasebno življenje
  • razvili boste številne nove veščine komuniciranja in povečali svojo kreativnost
  • naučili se boste bolj ustrezno izražati svoja čustva in jih uporabljati sebi v prid
  • znali boste postavljati cilje, ki vas bodo motivirali, ker bodo skladni z vašimi vrednotami
  • osvobodili se boste omejujočih prepričanj in odkrili številne nove priložnosti
  • spremljal vas bo močan občutek notranje svobode in večje povezanosti z okoljem
  • zaživeli boste bolj polno in srečno življenje.